กิจกรรมศึกษาดูงานของโครงการ

ปริญญาโทด้านการจัดการและการตลาด เน้นการเรียนการสอนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ตัวจริง เข้มข้น มีคุณภาพ
Image
Image

การศึกษาดูงานภายในประเทศ

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามไวท์เนอรี่

สถานที่พักและบรรยากาศ โรงแรมมาราเกซ

งานเลี้ยงกิจกรรมสันทนาการ โรงแรมมาราเกซ

สถานที่ท่องเที่ยว และแวะซื้อของฝาก

บรรยากาศร้านอาหารตลอดทั้ง 3 วัน

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.